Stomatologická klinika FN Hradec Králové Dětské zubní lékařství

doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1992);
při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko výzkumnou činnost.
Dnes patříme k nějvětším odborníkům v této oblasti.


MUDr. Romana Koberová Ivančaková, dětské zubní lékařství
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1988). Je držitelkou atestace v oboru stomatologie (1991), dětské stomatologie (1996) a klinického zubní lékařství (2013) a docentkou stomatologie (2011) na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1992); při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko výzkumnou činnost. Ve svém výzkumu a odborné práci se soustřeďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření dočasného chrupu a péči o dětské pacienty s chronickými systémovými chorobami.
Téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství a postgraduálním vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní lékařství. Řadu měsíců působila na zahraničních pracovištích (ACTA, Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for dental research, Iowa, USA).

Zdravý úsměv

doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. působí jako koordinátorka a odborný garant preventivního programu „Zdravý úsměv“, který má v České republice více než desetiletou tradici. Je spoluautorkou odborné publikace „Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže“,

Kniha - Dětské zubní lékařství

Tato kniha je určena praktickým zubním lékařům a
studentům MSP Zubní lékařství s cílem pomoci pomoci s orientací v oboru.


Dětské zubní lékařství, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kniha upozorňuje na odlišnosti při vyšetření a ošetření dětských pacientů ve všech etapách léčebného procesu.
Tento učební text je určen studentům zubního lékařství a praktickým zubním lékařům a zdaleka nevyčerpává celou problematiku onemocnění orofaciální oblasti dětského věku. Má pomoci s orientací v oboru a zejména pak upozornit na odlišnosti při vyšetřování a ošetřování dětských pacientů ve všech etapách léčebného procesu.
Dítětem je jedinec do 18 let věku a změny, které v tomto období přináší růst a vývoj celého organizmu a zejména pak orofaciální soustavy, je třeba zohlednit při vyšetření, diagnostice i terapeutických postupech.
Pro zubního lékaře i celý jeho tým je náročné také zvládnutí komunikace s dítětem a jeho doprovodem. Pravidelnost návštěv u zubního lékaře od 1 roku věku v intervalech dvakrát za rok je zárukou kontiunity ošetření, včasného podchycení změn a patologických stavů a směřuje k navázání dlouhodobě dobrého vzájemného lékaře a pacienta.

stran: 177
vazba: brožovaná
rozměry: 210x300 mm
Cena: 275,-Kč + poštovné a balné

Objednat

Přednášky

Přehled akcí a přednášek doc. MUDr. Romany Koberové Ivančakové, CSc. pořádané Českou stomatologickou komorou a dalšími předními institucemi v ČR.

Aktuality, kurzy a kalendáře akcí

Ortodoncie je poslání, které v sobě spojuje manuálně náročné řemeslo, touhu nejen po dokonalé estetice, ale i po správné funkci a v neposlední řadě komunikaci s pacienty. Moje poslání je pomáhat dětem a jejich rodičům. Děkuji všem, kteří navštěvují moje kurzy a školení.

TOPlist